10. odborná konference k pracovnímu právu

15. října 2021, Praha

Téma konference:
Pracovní právo v době covidové a postcovidové

Srdečně Vás zveme na úspěšnou konferenci k pracovnímu právu, kterou již 10. rokem pořádají nakladatelství Wolters Kluwer ČR a AKV.

Program & přednášející

Covidová doba přinesla do legislativního prostředí pracovního práva množství novinek a změn, se kterými se budeme vypořádávat i v době následující.

Jak bude vypadat nový normál v pracovním právu? Práce z domu je již nyní zcela samozřejmá. Orientujeme se však ve všech souvislostech? Setkáme se brzy ve větší míře s reorganizací firem či přímo propouštěním? Jaký dopad bude mít na zaměstnanost zcela nový institut „kurzarbeit“?

Mgr. Pavel Dudek

Vedoucí oddělení strategií a analýz trhu práce MPSV

JUDr. Bořivoj Šubrt

člen poradního sboru hlavní hygieničky ČR pro hygienu práce a pracovní lékařství

Mgr. Matyáš Fošum

vedoucí oddělení hygieny práce a pracovního lékařství a zástupce ředitele odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR

JUDr. Miroslav Hromada

soudce stážista u Nejvyššího soudu ČR, senát 21 Cdo, se zaměřením zejména na pracovněprávní spory. Pedagog pracovního práva a práva civilního procesu na Fakultě právnické ZČU v Plzni.

Mgr. Aleš Kalvoda

Vedoucí inspektor OIP
pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

Naši partneři