Přednášející

Již teď je jisté, že se setkáte se špičkovými odborníky na problematiku pracovního práva v době covidové a postcovidové. Pevně věříme, že to bude letos setkání opět osobní.

JUDr. Jiří Doležílek

předseda pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu ČR

Aktuality z judikatury Nejvyššího soudu ČR za poslední cca 2 roky

Blok I.

Mgr. Matyáš Fošum

vedoucí oddělení hygieny práce a pracovního lékařství a zástupce ředitele odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR

Pracovnělékařské služby a uznávání nemocí z povolání v době nouzového stavu a po něm

Blok II.

JUDr. Bořivoj Šubrt

předseda AKV, člen poradního sboru hlavní hygieničky ČR pro hygienu práce a pracovní lékařství/p>

Aktuální otázky pracovnělékařských služeb, příprava novely vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Blok II.: 2 část

Mgr. Pavel Dudek

vedoucí oddělení strategií a analýz trhu práce MPSV

Kurzarbeit – nová právní úprava částečné práce (novela zákona o zaměstnanosti)

Blok III.

Mgr. Aleš Kalvoda

vedoucí oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

Aktuální poznatky inspekce práce z kontrolní činnosti

Blok IV.