Přednášející

Na konferenci Vám nabídneme přední odborníky z oboru pracovního práva, kteří se zaměřují na novelu Zákoníku práce 2020.

doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

náměstek ministryně práce a sociálních věcí

Úvod k novele zákoníku práce.

Blok I.: 9:15 – 9:45

Podrobnosti k nové právní úpravě dovolené.

Blok II.: 9:45 – 11:00

JUDr. Bořivoj Šubrt

předseda AKV

Některé vybrané závažné změny obsahu zákoníku práce – zásadní změna doručování písemností, změna vydávání a obsahu potvrzení o zaměstnání, změna průměrného výdělku, změna v odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, dílčí změny v odměňování platem a některé další dílčí změny.

Blok III.: 11:30 – 12:30

Mgr. Michal Peškar

partner, Randl Partners

Nová právní úprava sdíleného pracovního místa. Změny v oblasti úpravy pracovní doby.

Blok IV.: 12:30 – 13:15

JUDr. Tereza Erenyi, LL.M.

JUDr. Tereza Erenyi, LL.M.

advokát, PRK Partners

Změny u přechodu práv a povinností na jiné zaměstnavatele, včetně změny výpovědi ze strany zaměstnance.

Blok V.: 13:45 – 14:30

JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.

partner, Randl Partners

Změny u vysílání zaměstnanců v rámci EU, harmonizace české právní úpravy s EU směrnicí 2018/957, nové podmínky pro vysílání agenturních zaměstnanců do jiných států EU.

Blok VI.: 14:30 – 15:15