Přednášející

Již teď je jisté, že se setkáte se špičkovými odborníky na problematiku pracovního práva v době covidové a postcovidové. Pevně věříme, že to bude letos setkání opět osobní.

Mgr. Petr Dudek

Mgr. Pavel Dudek

vedoucí oddělení strategií a analýz trhu práce MPSV

Kurzarbeit – nová právní úprava částečné práce (novela zákona o zaměstnanosti)

Blok I: 9:15 -10:00

Matyáš Fošum

Mgr. Matyáš Fošum

vedoucí oddělení hygieny práce a pracovního lékařství a zástupce ředitele odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR

Pracovnělékařské služby a uznávání nemocí z povolání v době covidové a po ni

Blok II.: 10:15 – 12:00

JUDr. Bořivoj Šubrt

předseda AKV, člen poradního sboru hlavní hygieničky ČR pro hygienu práce a pracovní lékařství

Pracovnělékařské služby a uznávání nemocí z povolání v době covidové a po ni

Blok II.: 10:15 – 12:00

JUDr. Miroslav Hromada

JUDr. Miroslav Hromada

soudce stážista u Nejvyššího soudu ČR, senát 21 Cdo, se zaměřením zejména na pracovněprávní spory. Pedagog pracovního práva a práva civilního procesu na Fakultě právnické ZČU v Plzni.

Aktuální pracovněprávní judikatura Nejvyššího soudu se zaměřením na problematiku rozvázání pracovního poměru.

Blok III.: 12:30 – 13:30

Mgr. Aleš Kalvoda

Mgr. Aleš Kalvoda

vedoucí oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

Aktuální poznatky inspekce práce z kontrolní činnosti

Blok IV.: 13:45 – 14:45