Program

Program ročníku 2022 v současné době připravujeme, ale už teď je jisté, že se můžete těšit na velké množství novinek z oblasti mezd a pracovního práva.

 

Pátek 17. 6. 2022

}

Clarion Congress hotel Prague / ONLINE

Registrace účastníků

Účastníci konference se zaregistrují u pořadatelů konference a budou jim předány podklady k programu konference.

}

9:00 - 9:15

Zahájení konference, úvodní slovo

Přivítání účastníků konference, představení přednášejících.

}

Novinky z MPSV. Plán novelizací zákoníku práce pro rok 2022 a 2023

Mgr. Taťána Zelená – zastupující vedoucí pracovněprávního oddělení odboru pracovněprávní legislativy MPSV

}

Přestávka

}

Pracovní doba

JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV, člen poradního sboru hlavní hygieničky ČR pro hygienu práce a pracovní lékařství

  • Hlavní omyly a chyby zaměstnavatelů
  • Nepoužitelnost plánovacího kalendáře u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby
  • Způsoby rozvržení
  • Práce přesčas, její posuzování a placení, resp. náhradní volno
}

Oběd

}

Překážky v práci

JUDr. Zdeněk Hejhal, ředitel personálního odboru Kanceláře Senátu Parlamentu ČR

  • Důležité osobní překážky
  • Překážky v práci z důvodu veřejného zájmu
  • Jiné úkony v obecném zájmu s přihlédnutím k výkonu činnosti na sportovních soustředěních dětí a mládeže včetně příslušejícího pracovního volna z akcí pro děti a mládež
}

Přestávka

}

Stěžejní rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu ČR v oblasti pracovní doby a překážek v práci

JUDr. Pavel Malý, soudce Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na pracovněprávní spory

}

Aktuální poznatky inspekce práce z kontrolní činnosti

Mgr. Aleš Kalvoda, vedoucí oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

  • Aktuální kontrolní úkoly SUIP
  • Podněty směřující k problematice překážek v práci a pracovní době
  • Nejčastěji kontrolou zjištěná porušení právních předpisů vztahující se k překážkám v práci a pracovní době
}

14:45 - 15:00

Ukončení konference

Rozloučení se s účastníky konference, zpětná vazba.