Program

Covidová doba přinesla do legislativního prostředí pracovního práva množství novinek a změn, se kterými se budeme vypořádávat i v době následující.

Jak bude vypadat nový normál v pracovním právu? Práce z domu je již nyní zcela samozřejmá. Orientujeme se však ve všech souvislostech? Setkáme se brzy ve větší míře s reorganizací firem či přímo propouštěním? Jaký dopad bude mít na zaměstnanost zcela nový institut „kurzarbeit“?

 

Pátek 15. 10. 2021

}

Clarion Congress hotel Prague / ONLINE

Registrace účastníků

Účastníci konference se zaregistrují u pořadatelů konference a budou jim předány podklady k programu konference.

}

9:00 - 9:15

Zahájení konference, úvodní slovo

Přivítání účastníků konference, představení přednášejících.

}

9:15 - 10:00

Kurzarbeit – nová právní úprava částečné práce

Mgr. Pavel Dudek – vedoucí oddělení strategií a analýz trhu práce MPSV

}

10:00 - 10:15

Přestávka

}

10:15 - 12:00

Pracovnělékařské služby a uznávání nemocí z povolání v době covidové a po ni

Mgr. Matyáš Fošum, vedoucí oddělení hygieny práce a pracovního lékařství a zástupce ředitele odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR

JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV, člen poradního sboru hlavní hygieničky ČR pro hygienu práce a pracovní lékařství

}

12:00 - 12:30

Oběd

}

12:30 - 13:30

Judikatura Nejvyššího soudu ČR

Aktuální pracovněprávní judikatura Nejvyššího soudu se zaměřením na problematiku rozvázání pracovního poměru.

JUDr. Miroslav Hromada, soudce stážista u Nejvyššího soudu ČR, senát 21 Cdo, se zaměřením zejména na pracovněprávní spory. Pedagog pracovního práva a práva civilního procesu na Fakultě právnické ZČU v Plzni.

}

13:30 - 13:45

Přestávka

}

13:45 - 14:45

Aktuální poznatky inspekce práce z kontrolní činnosti

Mgr. Aleš Kalvoda, vedoucí oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

}

14:45 - 15:00

Ukončení konference

Rozloučení se s účastníky konference, zpětná vazba.