Program

Náplní konference budou aktuální otázky spojené s novelou zákoníku práce 2023.

 

Úterý 13. 6. 2023

}

8:30 - 9:00

Clarion Congress hotel Prague

Registrace účastníků

Účastníci konference se zaregistrují u pořadatelů konference a budou jim předány podklady k programu konference.

}

9:00 - 9:10

Zahájení konference, úvodní slovo

Přivítání účastníků konference, představení přednášejících.

}

9.10-10.20

Transpoziční novela zákoníku práce, informační povinnost, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Mgr. Taťána Zelená – vedoucí oddělení pracovněprávního (odbor pracovněprávní legislativy MPSV). Spoluautorka transpoziční novely zákoníku práce.

}

10.20-10.30

Coffee break

}

10.30-11.45

Pracovní podmínky, práce na dálku

JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV, člen poradního sboru hlavní hygieničky ČR pro hygienu práce a pracovní lékařství

}

11.45-12.15

Oběd

}

12.15-13.30

Elektronizace pracovněprávních dokumentů a doručování

  JUDr. Bc. Michal Peškar, advokát, partner v AK Randl Partners

  }

  13.30.-14.50

  Agenturní zaměstnávání

  JUDr. Petr Seidl, vedoucí Oddělení platební neschopnosti zaměstnavatele a agenturního zaměstnávání na MPSV

  }

  14.50-15.00

  Coffee break

  }

  15.00-16.15

  Inspekce práce a nové či změněné skutkové podstaty přestupků

  Mgr. Aleš Kalvoda, vedoucí oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

  }

  16.15-16.30

  Ukončení konference

  Rozloučení se s účastníky konference, zpětná vazba.