Program

Náplní konference budou aktuální otázky týkající se skončení pracovního poměru, legislativní novinky a jejich aplikace v praxi, připravované změny a dopady právních předpisů do vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Velký prostor bude věnován dotazům účastníků a řešení konkrétních praktických situací.

Čtvrtek 13. 6. 2019

}

8:30 – 9:00

Clarion Congress Hotel Prague

Registrace účastníků

Účastníci konference se zaregistrují u pořadatelů konference a budou jim předány podklady k programu konference.

}

9:00 – 9:15

Zahájení konference, úvodní slovo

Přivítání účastníků konference, představení přednášejících.

}

9:15 – 9:30

Aktuální stav přípravy novely zákoníku práce

doc. JUDr. Petr Hůrka, PhD., náměstek pro řízení sekce legislativy

}

9:30 – 10:30

Aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu, zejména ke skončení pracovního poměru

JUDr. Mojmír Putna, předseda senátu a soudce Nejvyššího soudu ČR

}

10:30 – 10:45

Přestávka

}

10:45 – 12:00

Propouštění zaměstnanců

JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV, lektor, autor publikací, člen redakční rady Práce a mzda

Blok se zaměřuje na ukončení pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky, porušení tzv. pracovní kázně, nebo porušení povinnosti dočasně práce neschopného zaměstnance

}

12:00 – 12:30

Přestávka na oběd

}

12:30 – 13:45

Pasti na zaměstnavatele i zaměstnance

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. – advokát a člen kolegia expertů AKV, se specializací na pracovní právo, lektor, autor publikací

Pasti na zaměstnavatele i zaměstnance v souvislosti se skončením pracovního poměru – doručování, odchylování se od zákona, délka a náklady soudních sporů atd.

}

13:45 – 14:00

Přestávka

}

14:00 – 15:15

Poznatky orgánů inspekce práce

Mgr. Aleš Kalvoda – vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj, člen kolegia expertů AKV

Poznatky orgánů inspekce práce , zejména ve věci porušení povinností zaměstnavatelů při skončení pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

}

15:15 – 15:30

Ukončení konference

Rozloučení se s účastníky konference, zpětná vazba.

Rezervujte si své místo včas!

Kapacita sálu je omezena, a proto neváhejte a rezervujte si své místo včas. Předplatitelé produktů Wolters Kluwer ČR mají slevu 30 %. 

Napište nám

14 + 14 =