Program

Náplní konference bude připravovaná novela Zákoníku práce 2020 a to zejména přehled a důvody změn, dovolená počítaná v hodinách, přechod práv a povinností k jinému zaměstnavateli, změny výpovědi ze strany zaměstnance, cestovní náhrady, doručování písemností, novinky jako sdílené pracovní místo, změna práv zaměstnanců vysílaných do ČR k výkonu práce jiných států EU a další připravované změny. 

Velký prostor bude věnován dotazům účastníků a řešení konkrétních praktických situací.

Úterý 8. 12. 2020

}

8:30 – 9:00

ONLINE

Registrace účastníků

Účastníci konference se zaregistrují u pořadatelů konference a budou jim předány podklady k programu konference.

}

9:00 – 9:10

Zahájení konference, úvodní slovo

Přivítání účastníků konference, představení přednášejících.

}

9:10 – 9:25

Úvod k novele zákoníku práce

doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., náměstek ministryně práce a sociálních věcí

}

9:25 – 10:40

Podrobnosti k nové právní úpravě dovolené

doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., náměstek ministryně práce a sociálních věcí

}

10:40 – 11:15

Prostor pro dotazy + přestávka

}

11:15 – 12:15

Některé vybrané závažné změny obsahu zákoníku práce

JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV

Blok se zaměřuje na zásadní změny doručování písemností, vydávání a obsahu potvrzení o zaměstnání, průměrného výdělku, v odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání a dílčí změny v odměňování platem.

}

12:15 – 12:30

Prostor pro dotazy

}

12:30 – 13:00

Přestávka na oběd

}

13:00 – 13:45

Změny u přechodu práv a povinností na jiné zaměstnavatele, včetně změny výpovědi ze strany zaměstnance

JUDr. Tereza Erenyi, LL.M. – advokát, PRK Partners

}

13:45 – 14:00

Prostor pro dotazy + přestávka

}

14:00 – 14:45

Změny u vysílání zaměstnanců v rámci EU, harmonizace české právní úpravy s EU směrnicí 2018/957, nové podmínky pro vysílání agenturních zaměstnanců do jiných států EU

JUDr. Nataša Randlová, Ph.D. – partner, Randl Partners

}

14:45 – 15:00

Prostor pro dotazy + přestávka

}

15:00 – 15:45

Nová právní úprava sdíleného pracovního místa. Změny v oblasti úpravy pracovní doby

Mgr. Michal Peškar – partner, Randl Partners

}

15:45 – 16:00

Prostor pro dotazy

}

16:00 – 16:15

Ukončení konference

Rozloučení se s účastníky konference, zpětná vazba.