Program

Covidová doba přinesla do legislativního prostředí pracovního práva množství novinek a změn, se kterými se budeme vypořádávat i v době následující.

Jak bude vypadat nový normál v pracovním právu? Práce z domu je již nyní zcela samozřejmá. Orientujeme se však ve všech souvislostech? Setkáme se brzy ve větší míře s reorganizací firem či přímo propouštěním? Jaký dopad bude mít na zaměstnanost zcela nový institut „kurzarbeit“?

 

Pátek 15. 10. 2021

}

Clarion Congress hotel Prague

Registrace účastníků

Účastníci konference se zaregistrují u pořadatelů konference a budou jim předány podklady k programu konference.

}

Zahájení konference, úvodní slovo

Přivítání účastníků konference, představení přednášejících.

}

1. blok

Aktuality z judikatury Nejvyššího soudu ČR za poslední cca 2 roky

JUDr. Jiří Doležílek, předseda pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu ČR

}

2. blok

Pracovnělékařské služby a uznávání nemocí z povolání v době nouzového stavu a po něm

Mgr. Matyáš Fošum, vedoucí oddělení hygieny práce a pracovního lékařství a zástupce ředitele odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR

Aktuální otázky pracovnělékařských služeb, příprava novely vyhlášky č. 79/2013 Sb.

JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV, člen poradního sboru hlavní hygieničky ČR pro hygienu práce a pracovní lékařství

}

3. blok

Kurzarbeit – nová právní úprava částečné práce (novela zákona o zaměstnanosti)

Mgr. Pavel Dudek – vedoucí oddělení strategií a analýz trhu práce MPSV

}

4. blok

Aktuální poznatky inspekce práce z kontrolní činnosti

Mgr. Aleš Kalvoda, vedoucí oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

}

Ukončení konference

Rozloučení se s účastníky konference, zpětná vazba.