ARCHIV: 8. odborná konference k pracovnímu právu (ročník 2019)

13. června 2019, Praha

Téma konference:
Skončení pracovního poměru

Srdečně Vás zveme na úspěšnou konferenci k pracovnímu právu, kterou již 8. rokem pořádají nakladatelství Wolters Kluwer ČR a AKV. 

Přednášející

Na konferenci jsme Vám nabídli přední odborníky z oboru pracovního práva, kteří se zaměřují na problematiku skončení pracovního poměru.

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu a soudce Nejvyššího soudu ČR

Aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu, zejména ke skončení pracovního poměru.

Blok I.: 9:15 – 10:30

JUDr. Bořivoj Šubrt

předseda AKV, lektor, autor publikací, člen redakční rady Práce a mzda

Propouštění zaměstnanců pro neuspokojivé pracovní výsledky, porušení tzv. pracovní kázně, nebo porušení povinnosti dočasně práce neschopného zaměstnance.

Blok II.: 10:45 – 12:00

JUDr. Dominik Brůha

advokát a člen kolegia expertů AKV, se specializací na pracovní právo, lektor, autor publikací

Pasti na zaměstnavatele i zaměstnance v souvislosti se skončením pracovního poměru – doručování, odchylování se od zákona, délka a náklady soudních sporů atd. Blok III.: 12:30 – 13:45

Mgr. Aleš Kalvoda

vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj, člen kolegia expertů AKV

Poznatky orgánů inspekce práce , zejména ve věci porušení povinností zaměstnavatelů při skončení pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Blok IV.: 14:00 – 15:15

Program

Náplní konference byly aktuální otázky týkající se skončení pracovního poměru, legislativní novinky a jejich aplikace v praxi, připravované změny a dopady právních předpisů do vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Velký prostor byl věnován dotazům účastníků a řešení konkrétních praktických situací.

Čtvrtek 13. 6. 2019

}

8:30 – 9:00

Clarion Congress Hotel Prague

Registrace účastníků

Účastníci konference se zaregistrují u pořadatelů konference a budou jim předány podklady k programu konference.

}

9:00 – 9:15

Zahájení konference, úvodní slovo

Přivítání účastníků konference, představení přednášejících.

}

9:15 – 9:30

Aktuální stav přípravy novely zákoníku práce

doc. JUDr. Petr Hůrka, PhD., náměstek pro řízení sekce legislativy

}

9:30 – 10:30

Aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu, zejména ke skončení pracovního poměru

JUDr. Mojmír Putna, předseda senátu a soudce Nejvyššího soudu ČR

}

10:30 – 10:45

Přestávka

}

10:45 – 12:00

Propouštění zaměstnanců

JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV, lektor, autor publikací, člen redakční rady Práce a mzda

Blok se zaměřuje na ukončení pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky, porušení tzv. pracovní kázně, nebo porušení povinnosti dočasně práce neschopného zaměstnance

}

12:00 – 12:30

Přestávka na oběd

}

12:30 – 13:45

Pasti na zaměstnavatele i zaměstnance

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. – advokát a člen kolegia expertů AKV, se specializací na pracovní právo, lektor, autor publikací

Pasti na zaměstnavatele i zaměstnance v souvislosti se skončením pracovního poměru – doručování, odchylování se od zákona, délka a náklady soudních sporů atd.

}

13:45 – 14:00

Přestávka

}

14:00 – 15:15

Poznatky orgánů inspekce práce

Mgr. Aleš Kalvoda – vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj, člen kolegia expertů AKV

Poznatky orgánů inspekce práce , zejména ve věci porušení povinností zaměstnavatelů při skončení pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

}

15:15 – 15:30

Ukončení konference

Rozloučení se s účastníky konference, zpětná vazba.

Prezentace z 8. odborné konference k pracovnímu právu ke stažení

Pro účastníky odborné konference k pracovnímu právu jsme připravili materiály ke stažení. Heslo pro stažení účastníci získali přímo na konferenci.

Fotogalerie KKPP 2019

Podívejte se, jak to vypadalo na 8. odborné konferenci k pracovnímu právu.

Kontakt

8. odborná konference k pracovnímu právu se konala v Clarion Congress Hotel Prague.

Pořadatelem konference bylo nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s. ve spolupráci s AKV.

Místo konání

Freyova 945/33, Praha 9

Telefon

246 040 467

Partneři ročníku 2019