ARCHIV: 10. odborná konference k pracovnímu právu

15. října 2021, Praha

Téma konference: Pracovní právo v době covidové a postcovidové

Srdečně Vás zveme na úspěšnou konferenci k pracovnímu právu, kterou již 10. rokem pořádají nakladatelství Wolters Kluwer ČR a AKV.

Přednášející

Již teď je jisté, že se setkáte se špičkovými odborníky na problematiku pracovního práva v době covidové a postcovidové. Pevně věříme, že to bude letos setkání opět osobní.

Mgr. Petr Dudek

Mgr. Pavel Dudek

vedoucí oddělení strategií a analýz trhu práce MPSV

Kurzarbeit – nová právní úprava částečné práce (novela zákona o zaměstnanosti)

Blok I: 9:15 -10:00

Matyáš Fošum

Mgr. Matyáš Fošum

vedoucí oddělení hygieny práce a pracovního lékařství a zástupce ředitele odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR

Pracovnělékařské služby a uznávání nemocí z povolání v době covidové a po ni

Blok II.: 10:15 – 12:00

JUDr. Bořivoj Šubrt

předseda AKV, člen poradního sboru hlavní hygieničky ČR pro hygienu práce a pracovní lékařství

Pracovnělékařské služby a uznávání nemocí z povolání v době covidové a po ni

Blok II.: 10:15 – 12:00

JUDr. Miroslav Hromada

JUDr. Miroslav Hromada

soudce stážista u Nejvyššího soudu ČR, senát 21 Cdo, se zaměřením zejména na pracovněprávní spory. Pedagog pracovního práva a práva civilního procesu na Fakultě právnické ZČU v Plzni.

Aktuální pracovněprávní judikatura Nejvyššího soudu se zaměřením na problematiku rozvázání pracovního poměru. Blok III.: 12:30 – 13:30
Mgr. Aleš Kalvoda

Mgr. Aleš Kalvoda

vedoucí oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

Aktuální poznatky inspekce práce z kontrolní činnosti

Blok IV.: 13:45 – 14:45

Program

Covidová doba přinesla do legislativního prostředí pracovního práva množství novinek a změn, se kterými se budeme vypořádávat i v době následující.

Jak bude vypadat nový normál v pracovním právu? Práce z domu je již nyní zcela samozřejmá. Orientujeme se však ve všech souvislostech? Setkáme se brzy ve větší míře s reorganizací firem či přímo propouštěním? Jaký dopad bude mít na zaměstnanost zcela nový institut „kurzarbeit“?

 

Pátek 15. 10. 2021

}

Clarion Congress hotel Prague / ONLINE

Registrace účastníků

Účastníci konference se zaregistrují u pořadatelů konference a budou jim předány podklady k programu konference.

}

9:00 - 9:15

Zahájení konference, úvodní slovo

Přivítání účastníků konference, představení přednášejících.

}

9:15 - 10:00

Kurzarbeit – nová právní úprava částečné práce

Mgr. Pavel Dudek – vedoucí oddělení strategií a analýz trhu práce MPSV

}

10:00 - 10:15

Přestávka

}

10:15 - 12:00

Pracovnělékařské služby a uznávání nemocí z povolání v době covidové a po ni

Mgr. Matyáš Fošum, vedoucí oddělení hygieny práce a pracovního lékařství a zástupce ředitele odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR

JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV, člen poradního sboru hlavní hygieničky ČR pro hygienu práce a pracovní lékařství

}

12:00 - 12:30

Oběd

}

12:30 - 13:30

Judikatura Nejvyššího soudu ČR

Aktuální pracovněprávní judikatura Nejvyššího soudu se zaměřením na problematiku rozvázání pracovního poměru.

JUDr. Miroslav Hromada, soudce stážista u Nejvyššího soudu ČR, senát 21 Cdo, se zaměřením zejména na pracovněprávní spory. Pedagog pracovního práva a práva civilního procesu na Fakultě právnické ZČU v Plzni.

}

13:30 - 13:45

Přestávka

}

13:45 - 14:45

Aktuální poznatky inspekce práce z kontrolní činnosti

Mgr. Aleš Kalvoda, vedoucí oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

}

14:45 - 15:00

Ukončení konference

Rozloučení se s účastníky konference, zpětná vazba.

Prezentace z 10. odborné konference k pracovnímu právu ke stažení

Pro účastníky odborné konference k pracovnímu právu jsme připravili materiály ke stažení. Heslo pro stažení účastníci získali přímo na konferenci.

Kontakt

10. odborná konference k pracovnímu právu se koná v Clarion Congress Hotel Prague.

Pořadatelem konference je nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s. ve spolupráci s Asociací pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovněprávních vztahů.

Místo konání

Freyova 945/33, Praha 9

Telefon

246 040 467

Partneři ročníku 2021